Sigorta Şirketi ve Acentenin Bilgilendirme (Aydınlatma) Yükümlülüğü

10.09.2019 06:31

SİGORTA ŞİRKETİ VE ACENTENİN BİLGİLENDİRME (AYDINLATMA) YÜKÜMLÜLÜĞÜ 1. Tanımı ve Kapsamı Bilgilendirme kavramı sözleşme yapmak amacıyla bir araya gelen tarafların sözleşme ilişkisine girmek amacıyla gerekli bilgileri diğer...[more]

Read More
Bir Eserden Kaynak Göstermeksizin İktibasta Bulunma Suçu

09.09.2019 13:52

BİR ESERDEN KAYNAK GÖSTERMEKSİZİN İKTİBASTA BULUNMA SUÇU (FSEK m.71/1- b:3) Genel Olarak Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunma suçu, 23.01.2008 tarihli ve 5728 sayılı kanunla değişik 5846 sayılı Fikir ve...[more]

Read More