çorlu hukuk bürosu

İletişim Bilgileri

Telefon
0282 673 5287
SOSYAL MEDYA

Av. Arb. Eser OLGUN

Avukat & Arabulucu
Hakkında

Av. Arb. Eser Olgun 1997 yılında girdiği İstanbul Erkek Lisesi'nden 2005 yılında mezun olduktan sonra, lisans öğrenimini Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. Daha sonra Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü'nde Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı'nı tamamlayan Av. Arb. Eser Olgun, Kadir Has Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapmıştır. Av. Arb. Eser Olgun, İngilizce ve Almanca'yı akıcı şekilde konuşmaktadır.

Uzmanlık Alanları

- Kamulaştırma Hukuku

- Gayrimenkul Hukuku

- Miras Hukuku

- Ceza Hukuku

Akademik Eserleri
Yüksek Lisans Tezi:

Çevrenin kasten ve taksirle kirletilmesi suçları: TCK m. 181, 182, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Tez Danışmanı: Mehmet Emin Artuk, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, İstanbul 2014.

Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

"Kasten Öldürme Suçunun Türk - Alman Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Açısından İncelemesi", Prof. Dr. Nur Centel'e Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 19, Sayı:2, İstanbul, 2013, sf. 1631-1666.

"Genital Muayene Suçu (TCK m. 287)", Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı:2, Ocak 2014, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2014, sf. 29-44

Çeviriler:

Achim Brauneisen, "Die Beziehungen zwischen der Staatsanwaltschaft und der Polizei im deutschen Strafprozessrecht", (çev.) "Alman Ceza Muhakemesi Hukukunda Savcılık ve Polis Arasındaki İlişkiler", Ceza Muhakemesi Hukukunda Güncel Konular, (ed.) Prof. Dr. Nur Centel, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2014, sf. 41-52.

Editörlük:

Ceza Hukuku ve Ceza Yargılamasında Son Gelişmeler Semineri, (Ed.) Kadir Has Üniversitesi, 10 Mayıs 2013, İstanbul: Seçkin Yayıncılık, 2013.