- Vakıf şerhinin terkini,

- Taviz bedelinin iadesi,

- Vakıf adına hukuka aykırı olarak tescil edilmiş gayrimenkullerin hak sahibi adına tescili,

- Maliye Hazinesi adına tescil edilmiş vakıf gayrimenkullerinin vakıf adına tescili,

Davalarında, müvekkillerimize titizlikle danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktayız.