"Ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemler" kanunda tüketici işlemleri olarak tanımlanmıştır. Bu işlemlerden dolayı ortaya çıkan ihtilaflar, Tüketici Mahkemeleri'nde görülmektedir. Olgun Hukuk Bürosu olarak, Tüketici Mahkemeleri'nin görev alanına giren tüm davaları disiplinle ve titizlikle yürütüp, müvekkillerimizle sürekli irtibat sağlayarak hızlı sonuç almak en önemli amacımızdır