Reklam sektörünün gelişmesi ile birlikte reklamların artık elektronik ortamda da fazlaca olması ve devamında ürün veya hizmetten yararlanmak isteyen kişilerin, bilgi kirliliği içerisinde karar verme özgürlüğünün kısıtlanması ile daha çok tüketiciler açısından sayısız mağduriyetler yaşanmaktadır.  Yerel ve uluslararası mevzuata aykırı olarak yapılan aldatıcı, kamu düzenini bozan, yayın ilkelerine uymayan, istismar edici veya haksız rekabet teşkil edici birçok reklam sebebiyle doğacak olan zararlardan dolayı sorumlu kişilere; talep edilen hukuki koruma kapsamına göre, gerek Borçlar Kanunu gerekse Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun veya Ticaret Kanunu kapsamında açılacak davaları müvekkillerimiz için araştırmacı bir yaklaşımla inceleyip, adilane bir şekilde karara bağlama hedefi ile hareket etmekteyiz.