- Denkleştirme ve tenkis davaları,

- Miras taksim sözleşmelerinin hazırlanması,

- Mirasçılık belgesi istemli davalar (hasımlı/hasımsız),

- Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflardan doğan hukuki uyuşmazlıklar,

- Nüfus kayıtlarının dava yoluyla ya da idari yolla düzeltilmesi,

- Elbirliği (iştirak halinde mülkiyet) mülkiyetinin paylı (müşterek) mülkiyete çevrilmesi,

- Miras hukukundan doğan izale-i şuyu davaları,

Başta olmak üzere, miras hukuku kaynaklı tüm sorunlar ve uyuşmazlıklar hakkında büromuz en kısa zamanda ve eksiksiz bir şekilde sonuca ulaşmayı hedeflemektedir.