- Fiili ve hukuki el atmalardan doğan kamulaştırmasız el atma davalarında,

- İmar Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca uygulama yapılan gayrimenkullerde Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kesintileri başta olmak üzere İmar Kanunu'ndan doğan tüm davalarda,

- Kamulaştırma bedelinin tespiti davalarında,

Olgun Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize ait gayrimenkullerin bedellerinin serbest piyasa rayiçlerine uygun belirlenmesi için titizlikle ve özenle çalışmaktayız. Bugüne kadar serbest piyasa rayiçlerine uygun bedellerle sonuçlandırdığımız birçok kamulaştırmasız el atma ve kamulaştırma bedelinin tespiti davasında müvekkillerimize sağladığımız yüksek memnuniyet oranı, bu alandaki uzmanlığımızın en önemli referans noktasını oluşturmaktadır.