- İşe iade davaları,

- İş kazası tespiti ve buna bağlı tazminat davaları,

- Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti ve fazla çalışma ücreti gibi iş sözleşmesi feshine bağlı alacak kalemlerini içerir tazminat davaları ile ücret alacağı davaları,

- Zorunlu arabuluculuk faaliyetlerinde taraf temsili,

- Sigorta tespit davaları,

- Askerlik, yurt dışı ve doğum borçlanması gibi borçlanma davaları,

Başta olmak üzere, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanındaki tüm uyuşmazlıkların çözümünde halen yürüttüğümüz şirket avukatlıklarının yanı sıra işçi müvekkillerimizin temsili bakımından da kısa sürede sonuç alma odaklı bir anlayış ve uzman bir bakış açısıyla hizmet vermekteyiz.