Olgun Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin marka başvuru işlemlerini marka vekili olarak yürütüp, markanın tescilini sağlıyor, bu aşamada karşılaşılacak her türlü hukuksal sorunda müvekkillerimizin yanında yer almayı çalışma prensibi olarak benimsiyoruz. Tescili yapılmış veya tescili yapılmaksızın fiilen kullanılan markalar ile buna bağlı elde edilen hakların korunmasını sağlamakta, gerektiği noktada haksız rekabete dayalı davalar ile hakların muhafazasını büyük bir titizlikle sağlıyoruz. Diğer yandan fikri mülkiyet hukukuna tabi eserlerin, eser sahiplerine veya bağlantılı hak sahiplerine sağladığı hakların muhafazası ile bu hakların ihlali durumunda açılacak tecavüzün tespiti, tecavüzün men'i, tecavüzün ref'i, adın belirtilmesi ve tazminat davalarında müvekkillerimizin en iyi şekilde temsili gayesiyle hareket ediyoruz.