Olgun Hukuk Bürosu olarak, Türk Ceza Kanunu'nda, özel ceza kanunlarında ve ceza içeren diğer kanunlarda suç olarak tanımlanan fiillere ilişkin ceza yargılamalarının soruşturma ve kovuşturma aşamalarında müvekkillerimizin haklarını akademik ve titiz bir yaklaşımla korumayı amaçlıyoruz. Bu itibarla, şikayetçi/ihbarda bulunan/katılan ve şüpheli/sanık olarak ceza yargılamasının içinde yer alan müvekkillerimizin haklarının hem yerel ceza mevzuatı hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve içtihatları standardında gözetilmesi için özenli bir hizmet sunuyoruz.